news photo
📣Data sprzedaży a data wystawienia faktury – czym się różnią?❓
To pytanie często nurtuje przedsiębiorców, ponieważ ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego zarówno na gruncie PIT, jak i VAT.
Data wystawienia faktury📕📗📘
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 106i ust. 1) fakturę należy wystawić nie później niż do ✔️❗️15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru.
Zasada ta ma również zastosowanie w odniesieniu do:
✔️wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności na ich żądanie (jeśli sprzedaż została udokumentowana paragonem),
✔️faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie całości lub części należności.
🔴Co ważne, jeśli z danym kontrahentem w ciągu miesiąca zawarto więcej niż jedną transakcję, ✔️możliwe jest wystawienie przez przedsiębiorcę jednej, zbiorczej faktury dokumentującej wszystkie zawarte w danym miesiącu transakcje.
Co do zasady ✔️data sprzedaży powinna znajdować się na fakturze. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. 🔺Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też 🔺wykonania usługi.
Możliwe jest zamienne stosowanie na fakturze określenia: data sprzedaży lub data dokonania dostawy/data wykonania usługi.
W sytuacji ☑️gdy data wystawienia faktury jest taka sama jak data sprzedaży, ✔️nie trzeba umieszczać na fakturze daty sprzedaży, jest to zgodne z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT.
🔴Podsumowując : przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury co do zasady do 15. dnia miesiąca następującego po sprzedaży. Od tej reguły występuje wiele wyjątków. Dodatkowo, wystawiając fakturę podatnik powinien pamiętać o zamieszczeniu na niej daty sprzedaży. W sytuacji gdy data sprzedaży co data wystawienia faktury jest taka sama, to ✔️nie ma obowiązku umieszczania jej na dokumencie.📋

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online