news photo

Zapłata za fakturę z prywatnego konta – i co teraz?

Zdarzyła się zapewne każdemu, przynajmniej raz sytuacja, że w pośpiechu dokonał zapłaty za fakturę firmową z konta prywatnego…

Czy coś nam z tego powodu grozi?

Czy można z tego powodu mieć nieprzyjemności, w razie kontroli Urzędu Skarbowego?

Czy urząd skarbowy może zażądać dostępu do rachunku prywatnego, którego nie używam do prowadzenia działalności, jeżeli miała miejsce zapłata za fakturę z prywatnego konta?

Dla celów podatkowych nie ma znaczenia, czy nastąpiła zapłata za fakturę z prywatnego konta czy też firmowego. Jeżeli wydatek dotyczył prowadzonej działalności i jest prawidłowo udokumentowany, faktura może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Należy wówczas wydrukować z konta prywatnego potwierdzenie zapłaty i podpiąć je pod fakturę, aby było widoczne i udokumentowane, że faktycznie została zapłacona.

W zakresie wglądu na rachunek bankowy podatnika sięgnijmy do przepisów Ordynacji podatkowej :

Art. 182. § 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na sporządzone na piśmie żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby administracji skarbowej, zwanych dalej „upoważnionymi organami podatkowymi”, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie ”posiadanych rachunków bankowych i rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków.”

Przypominamy także, że :

Regulacje nie odnoszą się do kwestii dokonywania rozliczeń przy użyciu prywatnego rachunku bankowego – ani nie zabraniają ani nie zezwalają.

Żadne przepisy nie nakładają na podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku zakładania firmowego rachunku bankowego. Jednak ze względów praktycznych i w określonych przypadkach (Vat) jest to najlepsza i konieczna opcja.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online