news photo
Jak prawidłowo dokonać zmiany danych w firmie ? ❓
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej niejednokrotnie występują zmiany danych. Wszystkie zmiany danych powinny być zgłaszane na bieżąco.
Przy każdej zmianie musimy pamiętać, by ją wprowadzać do wpisu w działalności gospodarczej w CEIDG.
🔴 Najważniejsze dane firmy, które wymagają aktualizacji w CEIDG :
✔ siedziba firmy i adres wykonywania działalności, adres do doręczeń (bardzo ważny!)
✔ nazwa firmy (nazwisko)
✔ przedmiot działalności (kody PKD)
✔ okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)
✔ forma opodatkowania
✔ miejsce przechowywania dokumentów księgowych
✔ zmiana formy prowadzenia dokumentacji (na przykład przejście na księgi rachunkowe)
✔ rachunek bankowy
Przypominamy, że zmiany, które są zgłaszane do CEIDG, automatycznie trafiają do 🔺 ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego.
Jesteś płatnikiem Vat? Jak prawidłowo dokonać zmiany adresu ? ❗
W przypadku zmiany adresu – dla płatników VAT, kluczowe jest zgłoszenie tej zmiany do Urzędu Skarbowego – na formularzu 🔺 VAT-R.
To bardzo ważne , zwłaszcza jeśli przy zmianie adresu zmienia się właściwość Urzędu Skarbowego.
Przestrzegamy przed bagatelizowaniem tej czynności, gdyż w przypadku braku zgłoszenia takiej aktualizacji przedsiębiorca może zostać obciążony karą grzywny. 💰
Ważnym aspektem zmiany adresu jest fakt, że nieodnotowanie tej zmiany w rejestrach może prowadzić do wysyłania korespondencji na stary adres. A korespondencja urzędowa, która nie została podjęta na czas, jest uznana za doręczoną. ❌
Brak dokonania korekty danych może nawet w skrajnym przypadku skutkować ❌ wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw.
Pilnujmy drobnych, z pozoru spraw, aby zaoszczędzić sobie nerwów i dodatkowego stresu 😯

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online