Informacja RODO dotycząca fanpage'a Solitax Sp. z o.o. pod nazwą „Solitax Biuro Rachunkowe” na portalu Facebook

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solitax Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 15/65, 01-199 Warszawa, NIP: 5272670881, REGON 145909287 KRS 0000406848. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odokancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2.    
 3. Informacje ogólne:
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań Administratora, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes prawny administratora lub strony trzeciej.
 2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 
 1. Odbiorcy danych:
W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 1. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 1. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

   

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online