news photo
🛎Ulga na start – czyli ulga przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Czym się charakteryzuje? Jakie są warunki i skutki tego rozwiązania ?❓
Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli: ⚠️podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ⚠️ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia, ⚠️nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
UPRAWNIENIA
Ulga na start przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi.
Ważne!❗️
Jeśli zawiesisz działalność w czasie korzystania z ulgi na start nie można tej usługi przedłużyć.
SKUTKI
Jeśli korzystasz z ulgi na start, nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. 🆘Gdy w tym czasie zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, ❌nie otrzymasz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.
🆘W okresie ulgi na start nie będziesz mieć także prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego. ⚠️Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu 〽️wysokości Twojej emerytury. ⚠️Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie Ci zaliczony do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.
Ważne! ❗️🗣Brak składek to brak świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online