news photo
🔔 Dziś przybliżymy temat Ulgi Sponsoringowej – która mimo, że wprowadzona była w 2022 r. to nadal nie jest powszechnie znaną opcją, z której mogą korzystać zainteresowani przedsiębiorcy. 💰
Dla kogo ta ulga ?
Ulga na CSR jest adresowana do przedsiębiorców, którzy:
· są opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) na skali podatkowej (12% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%);
· są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) i uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
Jest to ulga dla wspierających : sport, kulturę i edukację.
Wydaje się być atrakcyjnym instrumentem umożliwiającym podatnikom podejmowanie działań marketingowych, promocyjnych, biznesowych – przy jednoczesnym korzystaniu z preferencji podatkowej.
Zgodnie z przepisami podatnik prowadzący działalność gospodarczą oraz osiągający przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową.
Cele :
*pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
*pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
*sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
*finansowanie imprezy sportowej, niebędącej imprezą masową
Przy wsparciu działalności kulturalnej – dotyczy to zarejestrowanych instytucji kultury i ma szeroki zakres zastosowania.
W przypadku ulgi na szkolnictwo konieczne jest zawarcie umowy z uczelnią.
Uldze podlegają –
*wydatki na finansowanie stypendiów (przez co sponsor może pełnić rolę mecenasa nauki i wykorzystywać tę rolę w działalność marketingowej
*finansowanie staży i praktyk zawodowych, dzięki czemu podatnicy mogą pozyskać pracownika a koszty rozliczyć w ramach ulgi.
* wydatki na rozwój pracowników- finansowanie różnego rodzaju studiów podyplomowych czy specjalnych. Taki rodzaj wydatków służy rozwijaniu kompetencji pracowników oraz jako forma benefitów.
Ulgę rozlicza się w następnym roku podatkowym poprzez wypełnienie specjalnego formularza będącego załącznikiem do rocznej deklaracji rozliczeniowej CIT/PIT.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online