news photo
Czy wiecie czym są buzzwordy ? ❓ I w jakim stopniu posługujecie się nimi w swoim środowisku pracy ? ❓
Są to słowa i zwroty z języka angielskiego, używane w międzynarodowym środowisku. Sformułowania, które stały się nieodłącznym elementem biznesu i naszego środowiska zawodowego. Inaczej mówiąc zawodowy żargon.
Firma Preply (międzynarodowa platforma edukacyjna online) w ramach kampanii „Mów pewnie w pracy” przeprowadziła autorskie badania na temat 🔸 jak Polacy podchodzą do anglicyzmów i jak je adoptują.
W celu zbadania zjawiska anglojęzycznego żargonu w polskich firmach przeprowadzono ankietę wśród ✔ 1016 osób.
Badanie wykazało, że sformułowaniem najczęściej pojawiającym się wśród polskich współpracowników, przełożonych czy klientów jest „team”. Stosowanie tego anglicyzmu w rozmowach służbowych deklaruje ✔ 57% badanych.
„Nie ma jednak „teamu” bez rozmowy, a więc „chatu”, który zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej stosowanych buzzwords – do jego regularnego używania przyznaje się około 55% respondentów.
Ostatnie miejsce na podium przypadło zwrotowi „full-time” (49,51%), a zaraz za nim znalazł się „newsletter” (48,72%), długo wyczekiwany „call” (48,33%) oraz „junior” (47,64%)”
Powołując się na badania Preply, przedstawiamy ☑ 20 najczęściej stosowanych buzzwordów i dane procentowe :
🔺 Team – 57%
🔺 Chat-55%
🔺 Full-time -49%
🔺 Newsletter – 44%
🔺 Junior – 48%
🔺 Call – 48%
🔺 Success – 47%
🔺 Staff – 45%
🔺 Feedback – 44%
🔺 Checklist – 41%
🔺 Partners – 40%
🔺 Deadline – 40%
🔺 Target – 40%
🔺 Copywriting – 39%
🔺 Focus – 39%
🔺 Networking – 38%
🔺 Final – 37%
🔺 Webinar – 36%
🔺 Schedule – 36%
🔺 Upload – 35%
Jak wynika z badania Preply, 45,67% respondentów używa anglicyzmów w miejscu pracy od 6 do 10 razy dziennie.
Są też rekordziści (2,66%), którzy przeplatają polszczyznę językiem angielskim aż⚠ 25 razy dziennie. Ale również podobnej wielkości grupa respondentów (2,76%) w ogóle nie używa anglicyzmów.
Bezsprzeczne jest, że w dobie globalizacji, wszechobecnego języka angielskiego i zacierania się granic biznesowych ta grupa będzie z każdym rokiem maleć 〽
Kiedy używamy buzzwordów ? ❓
Najczęściej w rozmowach osobistych, w mailach, rozmowach telefonicznych oraz podczas prezentacji przed klientami.
Motywacje do stosowania buzzwordów ? ❓
Okazuje się, że większość 49,07% respondentów deklaruje, iż anglicyzmy to już po prostu norma komunikacyjna, z którą czują się swobodnie. Nieco ponad 38% uczestników ankiety stwierdza, że określenia w języku angielskim są po prostu niezbędne, a ponad ¼ respondentów uważa anglicyzmy za synonim nowoczesności i 🔝 wyższych kompetencji.
Wyniki przeprowadzonych badań utrzymują nas w przekonaniu 👌 , że idziemy słuszną drogą. 😊 Solitax od kilku lat, w ramach benefitów dla pracowników organizuje lekcje języka angielskiego, które odbywają się w godzinach pracy, w naszym biurze. Zyskujemy na tym wszyscy 🔝

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online