news photo
🛎️Przypominamy, czym jest estoński CIT?
Estoński CIT – nowoczesny sposób opodatkowania dla spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne)
🔴Co go wyróżnia ? :
Brak podatku na bieżąco – przesunięcie go w czasie, gdy wypłaca się zysk,
*Uproszczenie formalności podatkowych – w związku z brakiem konieczności zapłaty , nie istnieje też konieczność prowadzenia ewidencji podatkowych, w zakresie podatku dochodowego.
*Obniżenie ciężaru podatkowego – zamiast klasycznego systemu dla małych przedsiębiorstw z 26% na 20%
*Dla większych podatników, zamiast 34 %, jest 25%
🔴 A poniżej zmiany w estońskim CIT, wprowadzone od stycznia 2023 roku:
· zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości również, jeśli spółka korzysta z estońskiego CIT przez równo 4 lata,
· spółka spełnia warunek minimalnego zatrudnienia, jeśli jest płatnikiem ZUS lub PIT,
· samochody osobowe używane w sposób mieszany – 50% wydatków uznawane za niezwiązane z działalnością,
· zapłata podatku od dywidendy i podzielonego zysku – do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia,
· zapłata podatku od dochodu z przekształcenia – do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT,
zawiadomienie o wejściu w estoński CIT – w terminie do końca 1 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT
🔺Podatnicy, którzy chcą z tego skorzystać powinni złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego. ✔️Dla większości spółek najdogodniejszy termin na wybór estońskiego CIT upływa z końcem stycznia. Warto podkreślić, że można to zrobić także w trakcie roku podatkowego.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online