news photo
🔔Firma jednoosobowa czy spółka ? Co wybrać ?❓
♦️Jak zarejestrować ?❓
Wybór formy prowadzenia działalności jest często podyktowany kwestiami wizerunkowymi i specyfiką branży.
✔️Firma jednoosobowa czy ✔️spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym ta posiadająca jednego wspólnika, są formami działalności cieszącymi się największym zainteresowaniem.
Występują między nimi liczne różnice, choćby na etapie zakładania działalności czy struktury. Każda z tych form prawnych prowadzenia działalności posiada swoje wady i zalety, którym warto się przyjrzeć, by dopasować odpowiednią formę do planowanego rozwoju przyszłej firmy.
🔴Przed podjęciem decyzji trzeba dokładnie przeanalizować aspekty formalno-prawne form działalności, bowiem wybór jednej z nich wiąże się z określonymi skutkami na płaszczyźnie prawnej.
Jak to wygląda na etapie rejestracji ?❓
☑️Rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG jest nieskomplikowana i nie wiążą się z nią żadne dodatkowe koszty, odnosi się to zarówno do procesu rejestracji, jak i późniejszego dokonywania zmian w rejestrze. Wymaga jedynie złożenia ☑️wniosku CEIDG choćby poprzez zgłoszenie online.
☑️W przypadku rejestracji Spółki konieczna będzie jednak wizyta w urzędzie w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji online w celu uwierzytelnienia wniosku. Taka wizyta nie będzie konieczna, jeśli osoba składająca wniosek online posiada ♦️kwalifikowany podpis elektroniczny.
Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS już na etapie tworzenia umowy spółki wiąże się z kosztami -umowa musi bowiem zostać sporządzona przez notariusza w 📘formie aktu notarialnego. Opłaty notarialne, jak i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego. Zakładając, że wartość kapitału zakładowego spółki wynosi 5000 zł, należy liczyć się z taksą notarialną wynoszącą 196,80 zł oraz kosztami odpisów umowy.
Do tych wydatków należy doliczyć opłatę sądową w wysokości ✔️500 zł oraz ✔️koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze sądowym i gospodarczym w wysokości 🔘100 zł.
🔝Powyższe koszty można jednak zniwelować, wybierając formę rejestracji 🔺online. Korzysta się wówczas ze wzorca umowy spółki z o.o. Zaletą tego rozwiązania jest zdecydowanie niższy koszt, ponieważ opłata sądowa wynosi ✔️250 zł), 🔺jednak taki wzorzec umożliwia zawarcie w umowie spółki tylko podstawowych jej elementów.
Założenie spółki z o.o. wiąże się także z 🔺koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku i w tym przypadku zależy od wysokości kapitału zakładowego i stanowi ✔️💵0,5 % jego wartości. Przy wyborze tradycyjnej formy rejestracji 💰podatek zostanie odprowadzony przez notariusza.
Jeśli dokonacie wyboru, którą z działalności chcecie zarejestrować a nie chcecie tego robić samodzielnie chętnie pomożemy w rejestracji 🔝💻Waszych nowych biznesów. 👍🤝

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online