news photo
📣 UWAGA! Nowe rozwiązanie
🔔 Zastrzeganie numeru PESEL będzie możliwe już ✔ od 17 listopada 2023 r.
Nowe rozwiązania mające na celu ochronę przed kradzieżą tożsamości wprowadzają możliwość zastrzegania numeru PESEL.
Jest to związane z ustawą, która weszła w życie 22 lipca 2023 r, a praktyczne jej wykorzystanie pojawia się właśnie 17 listopada. Z tą datą zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne.
Zastrzeganie numeru PESEL, ma zapobiegać skutkom kradzieży tożsamości
w następujących przypadkach:
⭕ zaciągnięcia na skradzione dane zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek,
⭕ otwierania na skradzione dane rachunków bankowych,
zarejestrowania na skradzione dane działalności gospodarczej, a nawet
⭕ sprzedaży nieruchomości, której jedynym właścicielem jest osoba, której dane skradziono.
🔔 Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać ✔ trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.
Jak dokonać zastrzeżenia numeru PESEL ❓
Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL.
Będzie to możliwe za pomocą :
e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy
To krok w dobrym kierunku, ale musimy pamiętać że pełna integracja systemów (banków, notariuszy, firm telekomunikacyjnych) nastąpi od czerwca 2024 r.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online