news photo
Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej często mają problem z tym, jak prawidłowo zaksięgować dokonane zakupy.❓
Z księgowego i podatkowego punktu widzenia ważna jest ocena zakupu – czy jest to ✔️środek trwały, ✔️wyposażenie czy może ✔️zwykły wydatek?
Środkami trwałymi w rozumieniu ustawy o PIT są “stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
maszyny🖨🖥, urządzenia🎞📹 i środki transportu 🛳🚘🚖oraz
inne przedmioty- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą…’’
Natomiast art. 3 pkt 15 Ustawy o rachunkowości stanowi, że za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe 🖥🖲🎥📺📟i zrównane z nimi,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności ☑️dłuższym niż rok.
🔺Jakie warunki musi spełniać zakup, aby był uznany za środek trwały?
Aby składnik majątku mógł zostać uznany za środek trwały, musi on spełniać następujące warunki:
📌stanowić własność lub współwłasność podatnika
📌być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
📌przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,
📌być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
Powyższa definicja środka trwałego stworzona została w oparciu na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, przy czym wartością graniczną jest tu kwota 🔴10.000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT).
🔴Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza wspomnianej kwoty, podatnik zgodnie z przepisami ustawy może ✔️nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online