BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  • Dbamy o bezpieczeństwo danych oraz przechowywanej dokumentacji, zarówno papierowej jak i elektronicznej,
  • Dane wrażliwe przechowywane są w zamykanych szafach i pokojach,
  • Dostęp do danych posiadają jedynie osoby do tego upoważnione,
  • Archiwizujemy bazę co 24h,
  • Zapewniamy OC,
  • Korzystamy z dwóch niezależnych serwerów.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online