PEŁNE KADRY

  • Przygotowanie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło,
  • Rozliczanie urlopów, czasu pracy,
  • Rejestracja pracowników i członków rodzin w ZUS,
  • Kartoteki pracownika,
  • Zatrudnianie cudzoziemców.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online