WSPARCIE

  • W przygotowaniu pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
  • W przygotowaniu odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
  • Reprezentowanie podatników i aktywne uczestnictwo w kontaktach z urzędami,
  • Wsparcie prawne zaprzyjaźnionych kancelarii.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online