news photo
Temat ten cieszy się popularnością, głównie dzięki indywidualnym interpretacjom podatkowym, w których przedsiębiorcy zapytali, czy wydatki związane z utrzymaniem psa mogą zaliczyć do firmowych kosztów?
Jaką rolę mógłby pełnić nasz czworonożny przyjaciel w firmie? Powołujemy się tutaj na wiedzę doradcy podatkowego:
„Patrząc z perspektywy firmy, jako płatnika różnych podatków, pies w firmie winien pełnić określone zidentyfikowane zadania/funkcje, tak by można było wykazać jego „firmowy” a nie „osobisty” charakter. Zarówno ustawy o podatkach dochodowych, jak i regulacje z zakresu podatku od towarów i usług, nie zawierają żadnych szczególnych unormowań, które by wskazywały na brak możliwości ujmowania w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na nabycie „firmowego” psa, czy brak prawa do odliczenia naliczonego VAT” (dr G. Matysek – doradca podatkowy)
Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, winien spełniać określone wymogi.
Jaka zatem może być rola firmowego psa, aby wydatki na jego nabycie i utrzymanie mogły być uznane za podatkowy koszt uzyskania przychodów ?
Poniżej przedstawiamy wybrane interpretacje indywidualne, które przedstawiają rożne aspekty tego tematu.
👉 Funkcja reklamowo-marketingowa – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 6.06.2023, https://lnkd.in/dWzsAs4h – w stanie faktycznym wskazano, że zdjęcia psa będą umieszczane na stronie internetowej przedsiębiorcy, artykułach firmowych, czy też wykorzystywane w social mediach. Z analizy danych firmy wynika, że materiały i posty z psem mają więcej wyświetleń i lepszą klikalność, co zwiększa liczbę potencjalnych klientów.
👉 Funkcja ochronna / stróż na posesji /zapewnianie bezpieczeństwa podczas transportu i rozładunku towarów – pismo z dnia 31.08.2005 r. wydane przez US w Wieliczce, PR 423/02/05, S. Podat. 2006, nr 2, str. 25; pismo z dnia 10.11.2005 r. wydane przez US w Tomaszowie Maz.U.S.I/3.415-27/2005, interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 19.04.2021, 0113-KDIPT2-1.4011.45.2021.2.DJD
👉 Ocieplenie wizerunku firmy oraz zwiększenie efektywności i motywacji do pracy – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16.03.2023 r., 0111-KDIB2-1.4010.25.2023.2.KK – jak wskazano w uzasadnieniu wniosku pies, będąc istotą bezinteresowną cały czas zachowuje się w radosny sposób i pozwala obniżyć poziom stresu (…)
Jak widzicie, jest wiele argumentów, które uzasadniają posiadanie psa
w firmie. Bezsprzeczne jest, że pies przyjacielem człowieka 🐶 więc i firmy 😊
Pamiętajmy, że każdy taki przypadek w procesie prowadzenia działalności
i opodatkowania należy badać odrębnie.
To także ciekawy przykład na to, że katalog kosztów uzyskania przychodów nie jest zamknięty.
Ważne jest, aby przedsiębiorca w razie kontroli potrafił wykazać, że dany składnik posłużył mu do osiągnięcia zysków.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online