news photo

Rynek biznesu jest aktualnie bardzo dynamiczny, wielokrotnie podstawowym kryterium jest właściwy timing.

Przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić cenny czas i niejednokrotnie pieniądze decydują się na lot samolotem . Podróż służbowa, zarówno krajowa, jaki zagraniczna może wiązać się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Często pojawia się jednak wątpliwość …

Czy bilet lotniczy w kosztach firmowych związany z podróżą przedsiębiorcy może zostać zaksięgowany jako koszt firmowy ?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno definiuje, co może być kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Czy bilet lotniczy w kosztach firmowych jest uzasadniony?

Tak, o ile ma związek z prowadzoną działalnością. Dodatkowo należy pamiętać, by wydatek ten odpowiednio udokumentować. Prawidłowym dokumentem w tym przypadku będzie faktura lub sam bilet lotniczy.

Na podstawie biletu można dokonać również odliczenia VAT, bowiem w tym przypadku należy traktować go na równi z fakturą.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur bilet lotniczy może stanowić podstawę księgowania, gdy zawiera następujące dane:

  • numer i datę wystawienia
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
  • kwotę podatku
  • kwotę należności ogółem

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online