news photo
Przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie kampanii reklamowych i promowanie swojej marki poprzez znanych influencerów. 🕺 💃 Od kilku lat obserwujemy to na wielu kanałach social media, większość marek aktywnie wykorzystuję tę formę promocji i sprzedaży swoich produktów.
Zastanawialiście się czy przekazanie przez sprzedawcę określonego towaru influencerom w zamian za reklamę marki pozwoli na zaliczenie tych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów❓?
Czy taka transakcja rodzi skutek w postaci podatku dochodowego ❓?
Na te wątpliwości udzielił odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 (znak:0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN)
Organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z art.15 ustawy 1 (z dnia 1.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo skutkowym z osiąganymi przychodami.
Organ przywołał również ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Taki wydatek musi spełniać następujące warunki:
✔ został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika
✔ jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
✔ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
✔ został właściwie udokumentowany,
✔ nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Organ podatkowy wskazał, że zachodzącą relacją gospodarczą pomiędzy wnioskodawcą a influencerami jest transakcja barterowa. Istotą takiej umowy jest świadczenie wzajemne pomiędzy dwoma podmiotami. Podmioty świadczą na rzecz siebie określony rodzaj usług i towarów. W przypadku takich umów przychodem jest więc wartość należnych świadczeń wzajemnych, które zostały określone w umowie.
Podsumowując, wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania przedmiotowych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów.
Umowa o współpracę będzie skutkowała koniecznością rozpoznania przychodu po stronie wnioskodawcy.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online