news photo
Niektórzy z nas pamiętają doskonale określenie „wieczny student” i znają taką osobę, (albo kilka) która nie chciała się pogodzić z utratą studenckich przywilejów i utrzymać ten stan ponadnormatywnie dłużej 😊
Z pomocą nam przychodzi ZUS 👨‍⚖️ , przypominając, że formalną zmianę statusu należy ❗ zgłaszać niezwłocznie w przypadku studentów pracujących.
W związku z informacją rzecznika ZUS, osoby mające poniżej 26 lat wykonujące umowę zlecenie mają obowiązek pilnie poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta.
Utrata statusu studenta może wynikać ze skreślenia z listy studentów, bądź obrony pracy magisterskiej.
Uwaga! ❌ Hologram na legitymacji studenckiej nie świadczy o statusie studenta.
Osoba, która utraciła status studenta, a nadal wykonuje umowę zlecenia, powinna być zgłoszona do ubezpieczeń od tego dnia na zasadach ogólnych.
Płatnik składek ma ✔ 7 dni na zgłoszenie tego faktu.
Jeżeli student zakończy wszystkie egzaminy, ale broni się w późniejszym terminie, to uczelnie najczęściej przedłużają status studenta na kilka miesięcy. Jeśli student obronił się wcześniej to powinien zgłosić ten fakt pracodawcy – gdyż jest to równoznaczne z utratą statusu studenta.
To istotna wiadomość nawet dla tych, którzy ukończyli studia I stopnia na początku wakacji, a studia II stopnia zaczyna w październiku. Dzień obrony powoduje ✔ utratę statusu studenta. Nie ma znaczenia, że od października będzie kontynuował naukę. Wówczas również zleceniodawca ma obowiązek w terminie 7 dni od obrony zgłosić zleceniobiorcę do ZUS.
Od dnia następującego po dniu obrony odprowadzane są z tytułu umowy zlecenia obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, składka zdrowotna oraz wedle wyboru zleceniobiorcy, składka chorobowa. W związku z tym, że nie jest przekroczony limit wieku 26 lat to nadal obowiązuje zwolnienie z podatku – do kwoty 85 528 zł. rocznie.
Warto też wspomnieć, że niezależnie od posiadania statusu studenta, ✔ od 26 urodzin każdy podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia.
Natomiast ✔ osoby pracujące na umowach o pracę, niezależnie od statusu studenta, mają pobierane wszystkie składki.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online