news photo
Czy korzystaliście w swoich przedsiębiorstwach z leasingu zwrotnego? ❓
Poniżej podajemy w pigułce najważniejsze zasady leasingu zwrotnego
Leasing zwrotny, co to jest? ❓ Jakie są zasady korzystania ? ❓
Leasing zwrotny (ang. Sale and lease back) polega na odkupieniu przez firmę leasingową, podlegających amortyzacji środków trwałych, które dotychczas były własnością przedsiębiorstwa. Następuje prawna zmiana właściciela. Dotychczasowy użytkownik nadal z niego korzysta, jednak już jako leasingobiorca.
Leasing zwrotny to szczególny rodzaj leasingu. Sposób ✔ na uwolnienie środków zamrożonych w aktywach trwałych. Skorzystanie z takiej formy może pomóc przedsiębiorstwu wyjść z trudnej sytuacji finansowej i poprawić jego płynność.
Co można wziąć w leasing zwrotny ? ❓
Przedmiotem takiego leasingu mogą być przedmioty traktowane jako środki trwałe : samochody osobowe 🚗 , maszyny przemysłowe 🎥 , nieruchomości 🏠
Leasing zwrotny może mieć formę zarówno leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego.
Główne różnice :
✔ W leasingu operacyjnym- przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego (leasingodawcy)- wpisuje on przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji. Rata leasingowa w całości jest kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy
✔ W leasingu finansowym – przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy, czyli przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko część odsetkową raty leasingowej.
Po spłaceniu ostatniej raty, leasingodawca może wykupić przedmiot umowy lub staje się on ponownie jego własnością po uregulowaniu ostatniej transzy. Kwestia samego wykupu wynika z różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym w formie zwrotnej.
Główną wadą ✔ leasingu zwrotnego jest konieczność przeprowadzenia wyceny przez rzeczoznawcę, gdyż ostatecznie wycena ta może być niższa niż oczekiwał przedsiębiorca.

Kontakt

tel.: 22 890 16 15, 22 890 16 27

e-mail: biuro@solitax.pl

Adres

ul. Leszno 15 lok. 65

01-199 Warszawa

Konsultant online